Cerrahi Tedavi İçin

Kimler Cerrahiye Adaydır?

Vücut kitle endeksi (BMI) 40 kg/m²’den büyük olan hastalar ve obezite ile ilgili hastalıkları olanlar için ameliyat endikasyonu vardır.  Ameliyat ayrıca, obezite birden fazla ilişikli hastalık ile bağlantılı ise ya da sadece şiddetli diyabet varsa BMI 35-40 kg/m² arasında olan hastalar için de düşünülmelidir. Ayrıca  diabet hastalarında, kan şekeri seviyesi BMI bu kadar yüksek olmasa da veya tedavilerle düşürülmüş olsa da, aynı değerlere hızla çıkacağı düşünülen hastalara da operasyon uygulanabilmektedir.

Kısaca;

  1. 18-60 yaş arası hastalar,
  2. VKI 40kg/m² olanlar,
  3. VKI 35-40 kg/m² olan fakat beraberinde şeker, kalp, solunum ve eklem hastalıkları gibi yandaş hastalıkları olan kişiler bu cerrahiye aday olabilirler.

Diğer metodlarla etkin kilo kaybetmesine rağmen kilolarını tekrar alan hastalarda cerrahi endikedir. Cerrahi için düşünülen hastalar cerrahi dışı yöntemlerle kalıcı ve yeterli kilo kaybı sağlayamayan hastalardır. Hastaların takiplerini düzenli yaptırmaları ameliyat seçeneğinin düşünülmesi için bir zorunluluktur.